Information om Fasadrenoveringen

Som tidigare meddelat drar nu fasadrenoveringen igång. Efterlängtad, men det kommer att bli en tid av stök som är ofrånkomligt. Den här informationen gäller i första hand de som har parkeringsplats utanför hus 26. Men det är bra om alla får kännedom om stöket som blir under en tid framåt.

Från början var det tänkt att börja med balkongsidan, men eftersom balkongerna måste åtgärdas innan ställningen byggs kommer nu första sidan att bli hus 26 mot gården.

torsdag, 19 maj, kommer företaget Rapid att börja bygga ställningen. De kommer med en lastbil plus släp och då måste alla parkeringarna vara tomma från morgonen. Tidsplanen säger att ställningen skall ta tio dagar att resa och allt eftersom ställningen byggs upp kommer parkeringarna att bli tillgängliga igen. Då är det bara att ställa tillbaka bilen.

Där vi bor så är det inte lätt att parkera ute på gatan. Därför har styrelsen valt att gå på en linje som säkert kommer att väcka visst missnöje, men då det är kort varsel finns få alternativ.

Alla som har parkeringsplats utanför hus 26 har tillstånd att parkera enligt bilden nedan. Den som har synpunkter på detta får gärna vända sig till styrelsen med sina funderingar. Vi vill tacka för ert samarbete på förhand och ber er att respektera planen nedan.

Information om fasadrenovering

Den 16 maj kommer det att börja byggas ställning för kommande fasad och takrenovering. Man kommer att börja med hus 26 A-D och den sida som det sitter balkonger. 

Detta innebär att balkonger behöver tömmas innan den 16 maj. Det kommer inte vara möjligt att komma ut balkongen när ställning har börjat att byggas. Alla fönster som är på denna kommer att vara täckta med plast under byggtiden. Renovering beräknas starta i börja på juni. Cykelställen kommer att behöva flyttas på.

Man kommer att göra klart alla sidor och taket på hus 26 innan man går vidare till nästa hus och det kommer att ta ca 20 veckor innan man är klar med hus 26 Arbetet är planerat att pågå måndag till fredag 0700-1800 Det kommer även att bytas alla hängrännor och stuprör när vi har byggställning på plats. 

All ytterbelysning kommer också att bytas ut 

Som alla förstår som kommer det att kunna låta och ställa till en del problem under byggtiden. Vi ber alla visa hänsyn så att bygget kan fortlöpa smidigt Det kommer att bli väldigt snygga hus när allt är klart. Mer information kommer fortlöpande när bygget har startat 

Styrelsen BRF Murgrönan