Badrumsrenovering

För att underlätta och standardisera processen för badrumsrenoveringar inom vår förening, vill vi förtydliga de nödvändiga stegen och riktlinjerna som ska följas. Detta syftar till att säkerställa att alla renoveringar uppfyller våra kvalitets- och säkerhetsstandarder.

Steg för Badrumsrenovering:

  1. Val av Företag: Välj ett auktoriserat och försäkrat företag. Det är avgörande för att uppfylla föreningens standarder och regelverk.
  2. Ansökningsprocess: Fyll i det bifogade ansökningsformuläret för badrumsrenovering. Ange vilket företag som kommer att utföra arbetet, och bifoga företagets kontrollplan för arbetet samt en beskrivning av deras dokumentationsprocess.
  3. Obligatoriskt Byte av Golvbrunn: Som en del av renoveringen måste golvbrunnen bytas ut. Eftersom detta är föreningens ansvar, kommer ni att kunna få återbetalning för dessa kostnader.
  4. Återbetalning för golvbrunn: Efter att din badrumsrenovering är avslutad, logga in på FastumDirekt med BankID för att ansöka om återbetalning. Ladda upp kvitto och specifikation för utbytet av golvbrunnen direkt på FastumDirekt. Genom att följa denna process kan du bli ersatt för kostnaderna, upp till ett belopp av 2,500 SEK. Det är viktigt att se till att alla dokument är fullständiga och tydliga för att underlätta en smidig handläggningsprocess.