På gång

2020-11-25

Fasad- och takrenovering håller på att upphandlas. Mer info kommer framåt. Som det ser ut nu kommer den genomföras våren 2022