På gång

2022-2023

Tak och fasad renovering  pågår, beräknas klart 2023-09-30