Information om fasad- och tak renoveringen

Entreprenör är vald, företaget heter Tello

Bygglovet är inskickad, och ska nu kompoletteras med färgval

Efter det så väntar vi på startbesked. Preliminär start är sommaren 2022

Mer info kommer,