Information om Fasadrenoveringen

Som tidigare meddelat drar nu fasadrenoveringen igång. Efterlängtad, men det kommer att bli en tid av stök som är ofrånkomligt. Den här informationen gäller i första hand de som har parkeringsplats utanför hus 26. Men det är bra om alla får kännedom om stöket som blir under en tid framåt.

Från början var det tänkt att börja med balkongsidan, men eftersom balkongerna måste åtgärdas innan ställningen byggs kommer nu första sidan att bli hus 26 mot gården.

torsdag, 19 maj, kommer företaget Rapid att börja bygga ställningen. De kommer med en lastbil plus släp och då måste alla parkeringarna vara tomma från morgonen. Tidsplanen säger att ställningen skall ta tio dagar att resa och allt eftersom ställningen byggs upp kommer parkeringarna att bli tillgängliga igen. Då är det bara att ställa tillbaka bilen.

Där vi bor så är det inte lätt att parkera ute på gatan. Därför har styrelsen valt att gå på en linje som säkert kommer att väcka visst missnöje, men då det är kort varsel finns få alternativ.

Alla som har parkeringsplats utanför hus 26 har tillstånd att parkera enligt bilden nedan. Den som har synpunkter på detta får gärna vända sig till styrelsen med sina funderingar. Vi vill tacka för ert samarbete på förhand och ber er att respektera planen nedan.