Sophuset

Kära Grannar,

Den senaste tiden har vi haft stora problem med att personer lämnar stora kartonger, glas, batterier och dylikt vid sidan om återvinningskärlen när de egentligen bör lämnas på annat ställe (glas kan till exempel lämnas vid ICA Årstahallen).

På grund av detta så har vi redan nu gått över vår budget för sophantering med 50% (+40 000 kr hittils). Vi behöver alla tillsammans hjälpa till för att undvika detta då vi kan göra mycket roligare saker för dessa pengar! Om ingen förändring sker snart så blir vi tvungna att höja hyran och det är inget någon av oss vill.