Styrelsen

  Ola Johansson, ordförande

  Murargatan 24 A

  Tel: 018-24 02 47,  070 696 34 01

089fd04

  Rune Ringom, kassör

  Murargatan 20A

139d6b3

 Mikael Hållkvist, sekreterare

  Murargatan 26 A

  Tel: 0709-17 83 36

  Anita Andersson, ledamot (garage- och p-platsansvarig)

  Murargatan 22 D

  Tel: 0730-23 00 53  

Erik Jakubek, ledamot 

Murargatan 26A

Tel: 0722-450 350

Mail: erik[at]jakubek[punkt]se

Styrelserummet finns i källaren i port 20 B. 

Postadress är: Murargatan 22 A,  754 37 Uppsala