Frågor & Svar

Frågor & Svar

 

Fråga: Jag har tappat/glömt m.m min nyckel och behöver huvudnyckel för att komma in?

Svar: Murgrönan har ett avtal om tillhandahållande av huvudnyckel och öppning genom Certego – Uppsala, så dit ska du vända dig. Telefonnummer 018-56 90 00      Jourtelefon 020-24 00 00, Certego tar ut en avgift för att komma och öppna och detta kommer att debiteras bostadsrättsinnehavaren